Home

Services and Our Call

Church Office Hours:

Tuesday 9:00am - 2:00pm
Wednesday: 9:00am - 2:00pm
Thursday: 9:00am - 2:00pm
Friday: 9:00am - 2:00pm
Phone: 732-828-3165

Services are held every Sunday:
English Service starting at 9:00am
followed by Fellowship/Coffee
Hour: 10:00-10:30am

Hungarian Service starting at 10:30am.
Sunday School is during the Hungarian Service and currently is taught in Hungarian.
For more information contact the Office.

Our Mission

We at the Magyar Reformed Church believe that God  created us to live our lives in true joy, love, and harmony with him and with each other, and to fulfill our mission in spreading His Good News about a new life in Him. As Jesus said: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment.

The second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.”

(Maphew 22:37-39)

Therefore our goal in our congregation is to worship God in our church services, activities and personal lives, and to demonstrate God’s love for others, as the Bible guides us.

We are a bilingual American-Hungarian protestant community, and are glad to welcome anyone who would like to worship, serve and share his or her lives with us.

 

Istentiszteleti, Irodai Órák

Iroda nyitvatartása:
Kedd 9:00 - 14:00
Szerda: 9:00 - 14:00
Csütörtök: 9:00 - 14:00
Péntek: 9:00 - 14:00
Telefon: 732-828-3165

Istentisztelet  minden vasárnap:
Angol Istentisztelet 9:00 órától
amelyet közösségi óra követ
10:00-től 10:30-ig.

Magyar Istentiszelet 10:30-kor kezdődik. 
Vasárnapi Iskola a magyar istentisztelettel egyidőben kezdődik, és magyar nyelven folyik.
Bővebb információért kérjük hívja irodánkat.

Küldetésünk

A Magyar Református Templomnál hisszük, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy örömben, szeretetben és harmóniában élhessünk Istennel és egymással. Együtt végezzük Tőle kapott küldetésünket Isten üzenetét hirdetve egy Benne megtalált új életről. Ahogy az Úr Jézus mondta:   „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
” (Máté 22:37-39).

Ezért a gyülekezetünk célja, hogy Istent dicsőítsük az istentisztleteteinken, gyülekezeti programjainkon és egyéni életünkben, és Isten szeretetével forduljunk mindenki felé.
Gyülekezetünk egy kétnyelvű Magyar-Amerikai Református lelki közösség, ahová mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné velünk együtt szolgálni Istent, és szeretné megosztani velünk az életét.