Magunkról

dsc03707

Gyülekezetünk Vezetői és Munkatársaink

 

Lelkipásztor: Nt. Ötvös Zsolt
Presbiteri Tisztségviselők:

Dózsa György, Főgondnok
Facchini Frank, Angol Algondnok
Cseh Éva, Magyar Algondnok
Bodo Paul, Pénztáros
Czifra János, Jegyző
Presbiterek 
Kovács Robert,  Ruschák-Kelemen Irén,
Kunz  Scott, Toth Liz,  Németh Zsuzsa,
Mozgai Sarah,  Nagy Carol, Varga Anna,
Vaskó Mária, Zombori Julianna

A presbiterek minden hónap második szerdáján tartjtanak gyülést este 7 órakor szeptembertől júniusig. Ha valakinek kérdése vagy javaslata van akkor a lelkipásztort kell hívni a gyülés előtt egy héttel.

Munkatársak:
Titkárnő: Doszpoly Judit
Kórusvezető - Orgonista: Hsin-Yi Tsai
Egyházfi: Bíró Péter

AMIBEN HISZÜNK

 A Magyar Református  Gyülekezetben

HISSZÜK, hogy minden teremtmény az Isten akaratából,teremtése által jött létre.

HISSZÜK, hogy az emberek  Istennel a Teremtővel való élő és benne bízó kapcsolatban élhetnek.

HISSZÜK, hogy ISTEN aki a szeretet forrása azt akarja hogy minden ember, férfi és nő vele térjen vissza a hozzá fűző szövetségbe.

HISSZÜK, hogy ISTEN szeretete kinyilatkoztatott az ő egyszülött fiában Jézus Krisztusban  az ő életében halálában és feltámadásában.

HISSZÜK, hogy ISTEN diadalt aratott a bűn és a halál felett és lehetőséget adott a az ISTENNEL való kapcsolat visszaállítására.

HISSZÜK, hogy minden személy szabad akarátából elfogadhatja vagy elutasíthatja ISTEN megváltását és a Krisztusban való  új életet  Az Istennel való megbékülés Krisztusban minden embernek saját megfontolása.

HISSZÜK, hogy a templom  a hit különböző szintjén járó embereknek a hívő családja, akik egyesülnek abban a törekvésben hogy Krisztussal járjanak, és Isten akaratát teljesÍtsék ahogy az Krisztus életében megnyilvánult.

HISSZÜK, hogy a biblia egy record Isten nekünk szóló kinyilatkoztatásáról, felhatalmazás a hitre és annak gyakorlására.

HISSZÜK, Hogy Krisztus visszatér és megvalósítja Isten világát és véget vet a szenvedésnek.

A hitvallásunkról többet lehet olvasni a második Helvéti Hitvallásban és a Heidelbergi Catekizmusban.

Helvéti Hitvallás

Heidelberg Catechism
http://www.ccel.org/creeds/heidelberg-cat.html