Home

Services and Our Call

Church Office Hours:

Tuesday 9:00am - 2:00pm
Wednesday: 9:00am - 2:00pm
Thursday: 9:00am - 2:00pm
Friday: 9:00am - 2:00pm
Phone: 732-828-3165

Services are held every Sunday:
English Service starts at 9:00am
followed by Fellowship/Coffee
Hour: 10:00-10:30am

Hungarian Service starts at 10:30am.
Sunday School during the Service in the Sunday School room.
We welcome all parents and children in the sanctuary for gathering (children sitting in the first pew with the teacher), and children with the Sunday school teacher leave for the class during the second hymn.
All are welcome!
For more information contact the Office.
.

Our Mission

We at the Magyar Reformed Church believe that God  created us to live our lives in true joy, love, and harmony with him and with each other, and to fulfill our mission in spreading His Good News about a new life in Him. As Jesus said: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment.

The second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.”

(Maphew 22:37-39)

Therefore our goal in our congregation is to worship God in our church services, activities and personal lives, and to demonstrate God’s love for others, as the Bible guides us.

We are a bilingual American-Hungarian protestant community, and are glad to welcome anyone who would like to worship, serve and share his or her lives with us.

 

Istentiszteleti, Irodai Órák

Iroda nyitvatartása:
Kedd 9:00 - 14:00
Szerda: 9:00 - 14:00
Csütörtök: 9:00 - 14:00
Péntek: 9:00 - 14:00
Telefon: 732-828-3165

Istentisztelet  minden vasárnap:
Angol Istentisztelet 9:00 órától
amelyet közösségi óra követ
10:00-től 10:30-ig.

Magyar Istentiszelet 10:30-kor kezdődik. 
Vasárnapi Iskola a magyar istentisztelettel egyidőben kezdődik, és magyar nyelven folyik, at iskola termében, Szeretettel fogadunk minden kedves szülőt gyermekével együtt a szentélyünkben (a gyerekek a tanárral együtt az első sorban ülnek), majd az osztályterembe távoznak a második éneknél. Mindenkit várunk.
Bővebb információért kérjük hívja irodánkat.

Küldetésünk

A Magyar Református Templomnál hisszük, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy örömben, szeretetben és harmóniában élhessünk Istennel és egymással. Együtt végezzük Tőle kapott küldetésünket Isten üzenetét hirdetve egy Benne megtalált új életről. Ahogy az Úr Jézus mondta:   „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
” (Máté 22:37-39).

Ezért a gyülekezetünk célja, hogy Istent dicsőítsük az istentisztleteteinken, gyülekezeti programjainkon és egyéni életünkben, és Isten szeretetével forduljunk mindenki felé.
Gyülekezetünk egy kétnyelvű Magyar-Amerikai Református lelki közösség, ahová mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné velünk együtt szolgálni Istent, és szeretné megosztani velünk az életét.

Events Események

News are publicized on our Facebook page at NewBrunswick Magyar Reformed Church

Our Sunday Services can be watched  live, on our Youtube Channel. Please Subscribe  to the channel and share this information with your friends.

Click on the picture below and watch the video.

Our Church Youtube Channel
Akik a református táborban voltak
Akik a református táborban voltak

Nagyon pozitív beszámolót hallottunk a fiataloktól, akiket a legjobban az hatott meg hogy  sok szeretetet tapasztaltak meg az ott lévők között.

.

.