List of Committees – Bizottságok Listája

CHRISTIAN EDUCATION / SUNDAY SCHOOL COMMITTEE

(CHILDREN AND ADULT EDUCATION) VASÁRNAPI ISKOLA BIZOTTSÁG (GYEMEK ÉS FELNŐTT OKTATÁS )

PROPERTY COMMITTEE

(CHURCH PROPERTY RENOVATIONS, RENTALS, FUTURE PLANS) PORTA BIZOTTSÁG (EGYHÁZI INGATLANOK JAVÍTÁSA, BÉRBEADÁSA, ... )

FINANCIAL COMMITTEE

(PREPARING ANNUAL BUDGET, FINANCIAL PLANNING) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG (ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE, PÉNZÜGYI TERVEK KIDOLGOZÁSA)

WORSHIP COMMITTEE

(PLANNING OF WORSHIP SERVICES, CHURCH MUSIC) ISTENTISZTELETI BIZOTTSÁG (AZ ISTENTISZTELETEK ÉS EGYHÁZI ZENE)

MISSION COMMITTEE

(PLANNIG MISSION PROGRAMS) MISSZIÓI BIZOTTSÁG (MISSZIÓI TERVEK KÉSZÍTÉSE ÉS PROGRAMOK SZERVEZÉSE)

LONG TERM PLANNING COMMITTEE

(THINKING ABOUT DISTANT FUTURE OF OUR CHURCH) HOSSZÚ TÁVÚ TERVEZŐ BIZOTTSÁG (A TEMPLOM TÁVOLABBI JÖVŐJÉRŐL)

PUBLICITY COMMITTEE

(WEBSITE, NEWSPAPER ARTICLES, ADVERTISEMENTS, CREATIVE FLYERS) HÍRKÖZLÉSI BIZOTTSÁG (WEB OLDAL, ÚJSÁGCIKKEK, HIRDETÉSEK )

MEMBERSHIP COMMITTEE

(OUTREACH, INVITING NEW MEMBERS, AND PREPARING CHURCH MEMBERSHIP LIST ANNUALLY)

EGYHÁZTAGSÁGI BIZOTTSÁG (GYÜLEKEZETI TAGSÁGUNK NÖVELÉSE, ÉS GYÜLEGEZETI TAGLISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉVENTE)

SCHOLARSHIP COMMITTEE

(REVIEWING CHURCH SCHOLARSHIP APPLICATIONS) ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG (GYÜLEKEZETI ÖSZTÖNDÍJKÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA)

SOCIAL EVENTS ORGANZIING COMMITTEE

(COORDINATING AND ORGANIZING OF UPCOMING EVENTS) SZERVEZŐ BIZOTTSÁG (GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK KIDOLGOZÁSA, SZERVEZÉSE)

DECORATING COMMITTEE

(ONGOING DECORATION OF OUR SANCTUARY AND ALL CHURCH BUILDING ROOMS)

DÍSZÍTŐ BIZOTTSÁG (TEMPLOMUNK ÉS EGYÉB HELYSÉGEINK FOLYAMATOS DÍSZÍTÉSE, REDNBEN TARTÁSA)

VISITATION COMMITTEE

(ORGANIZING OF THE VISITATION OF OUR SICK ELDERLY, AND THOSE IN NEED) LÁTOGATÁSI BIZOTTSÁG (IDŐSEINK, BETEGEINK ÉS A RÁSZORULÓK LÁTOGATÁSÁNAK SZERVEZÉSE)

Please let us know if would like to serve on a committee. (Condition: be a church member, or for nonmembers: be appointed by the consistory)

Kérjük, jelezze, ha szívesen szolgálna egy bizottság munkájában (Feltétel: gyülekezeti tagság, vagy nem tagoknak felkérés a presbitérium  részérél)